نرم افزار تحلیل ساختار اسکلتی

توضیحات:

این نرم افزار همراه با دستگاه پاسچر بوده که برای تحلیل و بررسی و اندازه گیری ناهنجاری اسکلتی کاربرد دارد

سفارش شما ثبت شد و در اولین فرصت با شما تماس حاصل خواهد شد!
مشخصات فنی: