نرم افزار سنجش مهارت های بنیادی

توضیحات:

نرم افزار شامل دو بخش غربالگری مشکلات حرکتی و سنجش مهارت حرکات بنیادی بوده است.این نرم افزار نرم افزاری بسیار کاربردی برای سنجش حرکات بنیادی در سنین پایه بوده که با نرم های سنین مختلف تحلیل و به صورت عددی و توصیفی بیان می شود

سفارش شما ثبت شد و در اولین فرصت با شما تماس حاصل خواهد شد!
مشخصات فنی: