دستگاه تست 4در9 متر

توضیحات:

با استفاده از این دستگاه زمان رفت و برگشت فرد به صورت خودکار و هوشمند اندازه گیری می شود

سفارش شما ثبت شد و در اولین فرصت با شما تماس حاصل خواهد شد!
مشخصات فنی: