دستگاه تست تعادل

توضیحات:

دستگاه تعادل سنج دستگاهی برای اندازه گیری تعادل محیطی و موضعی فرد می باشد

سفارش شما ثبت شد و در اولین فرصت با شما تماس حاصل خواهد شد!
مشخصات فنی: