دستگاه پرش ارتفاع

توضیحات:

از این دستگاه برای اندازه گیری حداکثر قدرت پایین تنه افراد استفاده می شود. برای سنجش توان عضلانی پایین تنه، از آزمون پرش عمودی استفاده میشود به این صورت که از ازمودنی خواسته میشود مطابق با استاندارد ازمون سارجنت کنار دستگاه پرشی را انجام بدهد

سفارش شما ثبت شد و در اولین فرصت با شما تماس حاصل خواهد شد!
مشخصات فنی:

قابلیت میزان  پرش، توان