دستگاه سه گانه

توضیحات:

دستگاه سه گانه یک دستگاه با توانایی انجام سه ازمون بسیار مهم شامل موارد زیر است: 1-ارگوجامپ 2-عکس العمل طرفین 3-پرش طرفین که در هر یک از ازمون ها با قابلیت ها مختلفی طراحی شده است

سفارش شما ثبت شد و در اولین فرصت با شما تماس حاصل خواهد شد!
مشخصات فنی:

ارگوجامپ:
1-قابلیت تنظیم زمان های مختلف جهت سیستم هوازی و بی هوازی 
2-قابلیت اندازه گیری زمان پرش،تعداد پرش

عکس العمل طرفین:
1-قابلیت تنظیم زمان های مختلف جهت سیستم هوازی و بی هوازی 

عکس العمل طرفین:
1-قابلیت نمایش زمان ازمون گر،واکنش کل بدن