نرم افزار امادگی جسمانی بدنسازی

توضیحات:

این نرم افزار برای سنجش امادگی جسمانی ورزشکاران رشته بدنسازی طراحی شده است که فرد با توجه به نرم های بین اللملی مقایسه شده وسطح مهارت فرد بررسی می شود که با توجه به ان میتوان برنامه تمرینی دقیقی ارائه داد

سفارش شما ثبت شد و در اولین فرصت با شما تماس حاصل خواهد شد!
مشخصات فنی: