نرم افزار استعدادیابی

توضیحات:

نرم افزار استعدادیابی ورزشی حاصل 4سال تلاش و تحقیق در زمینه استعدادیابی ورزشی است.این نرم افزار دارای نورم های مختلف برای شاخص های انتروپومتریک ، فیزولوژِیک ، سوماتوتایپ و روانشناختی است. پایگاه داده ابزار پیش رو دارای بیش از 7000 نورم داده ای بودته و همچنین روایی ازمون از بین بیش از 4000 نفر انجام شده است .

سفارش شما ثبت شد و در اولین فرصت با شما تماس حاصل خواهد شد!
مشخصات فنی: