دستگاه اندازه گیری توان قلبی (vo2 max)

توضیحات:

این دستگاه با استفاده از ازمون پله شاخصه vo2 max رو محاسبه میکند که این شاخصه معمولا بهترین شاخص استقامت قلبی تنفسی و امادگی جسمانی می باشد

سفارش شما ثبت شد و در اولین فرصت با شما تماس حاصل خواهد شد!
مشخصات فنی: